Procuradora Santín Perarnau
Procuradora Santín Perarnau Procuradora Santín Perarnau

Nota legal

El lloc web i el domini procuradorasantin.com corresponen a Maria Santín Perarnau, amb CIF  i domicili al C. Llobateras, 27 pral., de Rubí (CP 08191), adreça electrònica mariasantin@terrassa.cgpe.net, inscrita al Registre Mercantil de 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Maria Santín Perarnau o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Maria Santín Perarnau presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Maria Santín Perarnau autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Maria Santín Perarnau es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.procuradorasantin.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Maria Santín Perarnau actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Maria Santín Perarnau manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Maria Santín Perarnau fins a la contractació expressa d’una comanda.
Maria Santín Perarnau es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Maria Santín Perarnau no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

CONTACTE:
C. Llobateras, 27 pral.
08191 · RUBÍ
tel. 93.699.28.93
fax: 93.553.56.38
email: info@procuradorasantin.com
HORARI:
de dilluns a divendres
de 9:00 a 13:30
de 16:00 a 20:00
Nota legal
Política de protecció dades
Política de cookies

2013 - Gestor web Comunicatek - Asartec